Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 8 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyesi Gönül Adıbelli’den oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.