Türk Tabipleri Birliği (TTB) Doğu-Güneydoğu illeri tabip odaları bölge toplantısı 30 Eylül 2023 günü Diyarbakır Tabip Odası’nın, Marmara tabip odaları bölge toplantısı ise 7 Ekim 2023 günü Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantılara TTB Merkez Konseyi üyeleri ile tabip odalarının yöneticileri katıldı.

Diyarbakır’da yapılan toplantı, TTB’nin ve tabip odalarının çalışmalarının aktarılmasıyla başladı. Tabip odalarının koordinasyon ve örgütlenme sorunlarının ele alındığı toplantı, gelecek dönem planlamasının yapılmasıyla sona erdi.

Kocaeli’deki toplantıda da çalışmaların aktarılması sonrası özellikle sağlıkta şiddetin sona erdirilmesi için yürütülen mücadele üzerine tartışmalar yapıldı. Toplantıda olası Marmara depremine karşı alınması gereken tedbirler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.