LGBTİQ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, intersex, queer +) sağlık hizmetlerine daha kolay, kapsayıcı ve eşitlikçi biçimde erişebilmesini hedefleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu kuruldu.

LGBTİQ+’ların sağlık hakkını savunmak, ihtiyaç ve taleplerini önceleyerek sağlık alanında uluslararası insan haklarını referans alan bilimsel ve sosyal bilgi üretmek, sağlık emekçilerini bilinçlendirerek farkındalık kazandırmak amacıyla bir araya gelen hekimlerden ve LGBTİQ+ hak savunucularından oluşan çalışma grubu ilk toplantısını 11 Mart 2024 tarihinde TTB’de yaptı. Toplantıda, kısa ve uzun erimde yapılacak çalışmalar için hazırlık programı ve takvim belirlendi.