Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nün, hakları için iş bırakma eylemi yapan hekimler hakkında soruşturma başlatıp Suruç, Akçakale ve Birecik’teki aile sağlığı merkezlerine (ASM) sınıf düşürme cezası vermesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB), Şanlıurfa Tabip Odası ve sağlık emek-meslek örgütleri 13 Haziran 2022 günü bir basın açıklaması düzenleyerek uygulamayı protesto etmişti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları’nın da katıldığı basın açıklamasında hekimlerin ve sağlık emekçilerinin artık dayanılmaz bir hal alan sorunları dile getirilmişti.  Yetkililere sesimizi duyurmak amacıyla yapılan eylemlerin aynı zamanda toplum sağlığı için de büyük önem taşıdığı ve hukuksuz bir biçimde cezalandırmaların kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.

TTB ve Şanlıurfa Tabip Odası’nın sosyal medya çalışmaları, eylem ve girişimlerinin ardından Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü hukuksuz kararından geri döndü. Müdürlük, yapılan itirazların kabul edildiğine yönelik bildirim yaptı.