COVID-19 salgınıyla mücadele açısından güvencesiz kişilere ve göçmenlere aşının ücretsiz sağlanması, sosyal güvencelilere de Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından aşının temini önemlidir.

Her yıl milyonlarca kişinin hastalanmasına ve yaklaşık 500 bin kişinin ölmesine yol açan influenza ile bu yıl ilk kez ortaya çıkan COVID-19 benzer belirti ve bulgulara yol açan iki solunum yolu enfeksiyonudur. COVID-19 pandemisinin milyonlarca kişiyi etkilediği dönem kuzey yarım küre için influenzanın görece daha az görüldüğü bir döneme denk gelmiştir. Başlangıçta influenza ayırıcı tanısı konusunda güçlük çekildiğinden tedavide oseltamivir de verilmiş, influenza sezonunun bitmesiyle birlikte oseltamivir, tedavi şemasından çıkarılmıştır. Ancak yaklaşmakta olan influenza sezonu ile birlikte tanı, tedavi ve korunma konusunda yapılması gerekenler gözden geçirilmeli, malzeme, ilaç, aşı temini konusunda hazırlıklar yürütülmelidir.

Yeterli sayıda tanı testinin temini önemlidir!

Ateş, boğaz ağrısı, öksürük, halsizlik yakınmaları COVID-19 ayırıcı tanısında COVID-19'un yanısıra influenza da akla gelmelidir. İnfluenza ve diğer solunum yolu virüslerinin tanısını koymak gerek COVID-19 ayırıcı tanısı için gerekse influenza dahil diğer virüslerin yol açtığı solunum yolu hastalıklarının tedavisi için önemlidir. İnfluenza tanısında hızlı antijenler ve PCR (Polymerase Chain Reaction-Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi kullanılmaktadır. Hızlı antijen testinin negatif olduğu olgularda klinik olarak influenza şüphesi devam ettiği durumda PCR testi yapılmalıdır. Türkiye'de daha önceki yıllarda görülen infuenza ve inluenza benzeri hastalık olgu sayılarından yola çıkılarak gerekli test sayıları konusunda hazırlık yürütülmelidir.

İnfluenza tedavisi için gereken oseltamivirin temini önemlidir!

İnfluenza tedavisinde belirli endikasyonlarda kullanılan oseltamivirin hastalığın başlangıcında özellikle 48 saat içinde başlanması önemlidir. İnfluenza tedavisinde kullanılan antiviral ilaç oseltamivir olup tüm dünyada gereksinim olacağından ülkemiz için gerekli miktarı temin etmek üzere gerekli hazırlıkları yürütmek gerekmektedir.

Korunma için aşı ve kişisel koruyucu malzeme temini önemlidir!

İnfluenzadan korunmak için aşı uygulaması uzun yıllardır önerilmektedir. İnfluenza sezonu öncesi uygulanması gereken aşının hem toplumdaki riskli bireyleri hem de sağlık çalışanlarını içerecek şekilde ücretsiz olarak, yeterli miktarda temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca COVID-19 salgınıyla mücadele açısından güvencesiz kişilere ve göçmenlere aşının ücretsiz sağlanması, sosyal güvencelilere de Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından aşının temini önemlidir.

Sağlık çalışanlarını COVID-19 ve influenza da dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonuna yol açan tüm etkenlerden korumak üzere kişisel koruyucu malzemelerin eksiksiz olarak temin edilmesi gerekmektedir. Cerrahi maske, N95/FFP2 maske, önlük, eldiven gibi malzemelerin yanısıra el antiseptiği, el sabunu, kağıt havlu gibi el temizliği için gereken malzemelerin de temin edilmesi gerekmektedir.

Sonbahar, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha çok zaman geçirileceği için toplumda fiziksel mesafe ve yaygın maske kullanımı için gerekli önlemlera alınmalıdır Riskli gruplarda yer alanlar için cerrahi maske, diğer vatandaşlar için bez maske temini konusunda gerekli hazırlıklar yürütülmelidir.