Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur Naci Karahancı ile Bitlis Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 21 Ekim 2022 tarihinde Bitlis merkezinde ve Tatvan ilçesinde hekim buluşmaları gerçekleştirdi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret ederek müdür vekili ile görüşen heyet, daha sonra Bitlis Devlet Hastanesi’nde hekimlerle buluştu. Heyet, Tatvan’da ise devlet hastanesi ile bir özel hastanedeki hekimlerle bir araya geldi. Bitlis’te son olarak sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri ile yemekte bir araya gelindi.

Hekim buluşmalarında sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri ve yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.