TTB Merkez Konseyi, SES yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. 

 

 

Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

Kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin sesini duyurmak, haklarını aramak için bugün Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) eş genel başkanları, yöneticileri ve üyeleri henüz SES Genel Merkez Binasında iken gözaltına alınmışlardır.

Emekçilerin hakları için barışçıl bir şekilde ve anayasal yetkileri ile hareket eden SES yönetici ve üyelerinin henüz yapılmamış bir basın açıklaması nedeniyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Yetkililere çağrımızdır; arkadaşlarımız bir an evvel serbest bırakılmalıdır. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi