Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi, Dünya Tabipler Birliği’nin Ekim 2017’de Chicago/ABD’de gerçekleştirilen 68. Genel Kurulu’nda güncellendi. Tıp eğitiminde temel ilkelere yer verilen belgede, DTB’nin, ulusal tabip birliklerinin ve hükümetlerin tıp eğitimiyle ilgili yapabilecekleri konusunda öneriler sıralanıyor. Belgede, DTB’nin tıp eğitimi müfredatında tıp etiğinin yanı sıra insan haklarıyla ilgili içeriğe mutlaka yer verilmesi önerisi dikkat çekiyor.

Belgede öne çıkanlar şöyle:

 • Tüm hekimler, bir bütün olarak mesleğin kendisi, eğitim kurumları ve hükümetler, tıp eğitiminin süreklilik taşıyan bir süreç içinde yüksek bir nitelik standardına sahip olması için ortak bir sorumluluk taşırlar.
   
 • Bir tıp fakültesinde öğrencilerin edinmesi gereken bilgi, beceri ve mesleki davranışlar, öğretim kadrosunun ve eşyetkilendirme kurullarının mesleki yargısını esas almalı, bölgenin ve/ya da ülkenin sağlık alanındaki gereksinimlerine duyarlı olmalıdır.
   
 • Tıp fakültesine giriş öncesinde öğrenciler genel kapsamlı bir eğitim almış olmalıdır; ideali, bu eğitimin sanat, beşeri ve sosyal bilimler, biyoloji ve fen bilimleri gibi alanlarda belirli bir temel sağlamasıdır.
 • Bir tıp fakültesinde eğitim programı bölgenin ve/ya da ülkenin sağlık hizmeti gereksinimlerine göre geliştirilen eğitim programı hedeflerini temel almalıdır.
   
 • Tıp eğitiminde müfredat, öğrenciyi tıp bilgisinin genel anlamdaki zeminiyle donatmalıdır. Biyolojik ve davranışsal bilimler, ayrıca sağlığın sosyoekonomik yönleri, sağlığın sosyal belirleyicileri, nüfus ve halk sağlığı bu kapsamda yer alır. DTB tıp etiği ve insan haklarıyla ilgili içeriğe tıp eğitimi müfredatında mutlaka yer verilmesini önermektedir.
   
 • Ulusal hükümetler ve tıp fakülteleri, temel tıp eğitimini destekleyecek finansal mekanizmaların geliştirilmesinde birlikte çalışmalıdır. Bu destek gerek tek tek öğrenciler gerekse tıp fakültelerinin kendisi açısından gereklidir. Tıp fakülteleri, ulusal ya da bölgesel ölçekteki sağlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak sayıda tıp öğrencisi yetiştirebilecek finansal kaynaklara sahip olmalıdır.

Tıp Eğitimi Üzerine DTB Tutum Belgesi için…