TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Tıp Eğitimi Kolu'ndan Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi İnt. Dr. Alparslan Ertenlice'den oluşan heyet, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Tıpta Uzmanlık Sınavları ele alındı.

Görüşmede, Tıpta Uzmanlık Sınavlarındaki hatalı sorulardan kaynaklanan sınav sonuçlarının açıklanmasında gecikme ve puan değişikliklerinin yol açtığı sorunlar değerlendirilerek hatalı soru çıkmasının önüne geçebilecek yöntemler üzerinde duruldu. Hatalı soru itirazlarında uzun mahkeme süreçlerine alternatif sorun çözme yolları tartışıldı. 
 
Ayrıca; ÖSYM'nin, Tıpta Uzmanlık Sınavlarında kullanacağı soru biçimlerinin öğrencilerin tıp fakültelerindeki çekirdek eğitim programları gözetilerek hazırlanmasına yönelik bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Ancak, ÖSYM Başkanı Demir yapılabilecek her türlü değişikliğin mutlaka adaylara önceden tanıtılarak ve kademeli şekilde yapılacağını ifade etti. Demir, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan açık uçlu soru uygulamasının TUS için gündemde olmadığı bilgisini de verdi.