14 Mart’ın 100. yılı dolayısıyla, Karadeniz Bölge Tabip Odaları’nca basın toplantısı düzenlendi. 12 Mart 2019 tarihinde Giresun’da gerçekleştirilen basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Giresun Tabip Odası Başkanı Dr. Selami Oktay ve Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Esra Yancar Demir katıldılar. Basın toplantısında tüm hekimler, 17 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet edildi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz burada yaptığı konuşmada, 14 Mart 1919’da hekimlerin İstanbul’un işgaline karşı çıkmak üzere bugün ilk Tıp Bayramı olarak kabul edilen toplantıyı düzenlediklerini belirterek, “Özgürlük ve bağımsızlık hekimlik mesleğinin karakterini oluşturur. Çünkü hekimler, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür ve bağımsız bir ülkede gerçekleşebileceğini en iyi bilen meslek grubudur. Hekimlerin bilimsel öğretileri bu doğrultudadır. Bu nedenle işgale ilk karşı çıkanlar arasında yer almalarına ve mücadele ateşini yakmalarına şaşırmamak gerekir” diye konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca özgürlük ve bağımsızlık yanlısı düşüncelerinden geri adım atmayan hekimlerin, aynı zamanda demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın önemli temsilcileri olduğunu belirten Yılmaz, 14 Mart Tıp haftalarında da tıpkı 1919’da olduğu gibi halkın talepleri ile hekimlerin talepleriyle birleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, “Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart açıklamaları ve etkinlikleri bu görev ve sorumluluğun örnekleriyle doludur” diye konuştu.

Basın toplantısında tüm hekimler, 14 Mart günü meşaleleriyle şehirlerini aydınlatmaya, 17 Mart Pazar günü de İstanbul’da yapılacak “1919’dan 2019’a 14 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne” katılmaya davet edildi.