Emek ve Özgürlük İttifakı, Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) 8 Eylül 2022 günü ziyaret ederek, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 24 Eylül 2022’de ilan edecekleri deklarasyona davet etti.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut'un katıldığı görüşmede Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Erkan Yıldız, Tuncay Çelen, Emirali Türkmen, Erdal Ataş, Şükran Doğan ve Mizgin Sümbül yer aldı.

Sağlık sistemindeki sorunların çözümüne dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, sağlıkta şiddet ile mücadelenin önemi vurgulandı. Türkiye'de sağlık ve politika değerlendirmelerinin de yapıldığı ziyarette ittifak heyeti, hekimlerle ve TTB ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.