Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Erinç Sağkan ve Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, 6 Nisan 2022 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın kurumsal sosyal medya hesabından Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin açıklamanın, TTB’ye yönelik bir hedef gösterme olduğunu belirten TBB heyeti, Korur Fincancı ve TTB ile dayanışma içinde olduklarını iletti. TTB heyeti de ziyaret için teşekkür ederek emek, demokrasi ve sağlık hakkı mücadelesinde omuz omuza olmayı sürdüreceklerini ifade etti.