Hükümetler, silahlı güçler ve elinde güç bulunanlar, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının silahlı çatışma ve diğer şiddet durumlarında ihtiyacı olan herkese bakım verebilmesini sağlamak üzere Cenevre Sözleşmelerine uygun hareket etmelidirler. Bu yükümlülük, sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin korunması gerekliliğini de kapsar.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 3 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında aldığı kararla, silahlı çatışmalarda sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri, kararları ve açıklamaları hatırlatarak, devletlere bu konuda acil bir dizi önlemin alınması çağrısında bulunmuştur. Kararda, sağlık personelinin, kimden yana olduklarına bakmaksızın, salt ihtiyaçlar temelinde hasta ve yaralılara hizmet vermek için çatışma bölgelerinde bulundukları ve bunun mesleki etik sorumlulukları olduğu hatırlatılarak, görevlerini yaptıkları için cezalandırmaya maruz kalmamaları gerektiğinin altı çizilmiştir.

Her yerde her koşulda ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunan görevi başındaki sağlıkçıları hedef alarak öldürenlerin yok ettiği insanlıktır. Gazze sınırında İsrail askerlerinin yaraladığı göstericilerin yaralarını sararken hemşire Rezzan en-Neccar’ı hedef alarak öldürenler aslında tüm insanlığı hedef almışlardır. İsrail hükümeti sağlıkçılara kadar uzanan bu şiddeti derhal durdurmalıdır. Sorumlular yargılanmalı, bu şiddet bir daha yaşanmamalıdır.

Filistin halkına başsağlığı dileriz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi