Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 1991 yılından bu yana hazırlanan, 1999’dan itibaren gazete formunu alan, 30. yılında ise e-dergi formatına geçen Tıp Dünyası’nın ikinci sayısı yayımlandı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın başyazısıyla başlayan ikinci sayıda ASM’lerdeki aşılama pratiği, COVID-19’un meslek hastalığı sayılma mücadelesi, “tek sağlık” tartışmasına ilişkin gündem yazıları yer aldı. Yazar Yusuf Nazım ve Temiz Hava Hakkı Platformu ile söyleşilerin yanı sıra Dr. Ali Özyurt Kültür-Sanat ve Edebiyat Kolu’nun hazırladığı yazılar da ikinci sayıda yer buldu.

Tıp Dünyası E-Dergi’nin Nisan-Haziran 2021 tarihli sayısında içerikler şöyle: