Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek, doğumunun 104, ölümünün 28. yılında, TTB, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

1 Kasım 2018 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi M Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen’in yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Altıntaş, HASUDER Başkanı Prof. Dr. Türkan Günay, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Başkanı Oya Fişek, öğretim üyeleri, hekimler ve çok sayıda tıp fakültesi öğrencisi katıldı.

Açış konuşmalarında Prof. Dr. Nusret Fişek’in akademisyen, bilim insanı kimliği üzerinde duruldu ve Türkiye’de halk sağlığı alanının kurulması ve geliştirilmesindeki rolü aktarıldı. 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun’un hazırlanması ve çıkarılması süreçlerinde gösterdiği çaba ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları üzerinde duruldu.

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Nusret Fişek’in TTB Merkez Konseyi Başkanlığı yaptığı dönemden ve TTB için öneminden söz etti. Nusret Fişek’in TTB’nin efsanevi, unutulmaz başkanı olduğunu dile getiren Yılmaz, 12 Eylül ile birlikte kapatılan TTB’nin başkanlığını 1983 yılında üstelenen Fişek’in, bu dönemde idam cezalarına ve ölüm cezasının infazı sırasında hekimlere görev verilmesine karşı çıktığını ve bilimi, tıp meslek ahlâkını, barışı ve demokrasiyi savunmaktan asla vazgeçmediğini anlattı. Yılmaz, “O günden bu yana TTB barışı, demokrasiyi, bilimi ve insan haklarını savunma konusunda ısrarını sürdürüyorsa bunda Nusret Fişek’in ve arkadaşlarının katkıları çok büyüktür” diye konuştu.

Bülent Nazım Yılmaz, 3 Kasım 1990 günü yaşamını yitiren Nusret Fişek’in, aynı gün gerçekleştirilecek olan ve sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısına gönderdiği mesajı da paylaştı.

Açış konuşmalarının ardından, Nusret Fişek’in özgeçmişinin yer aldığı, fotoğraf ve video görüntülerinden oluşan bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Levent Akın’ın, konuşmaları ise Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Prof. Dr. Şafak Taner’in üstlendiği “Günümüzde Aşı Reddi: Küresel, Ulusal, Toplumsal Yönleri” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Ankara Gelişim Çok Sesli Korosu’nun konserinin ardından, anma etkinliği sona erdi.

Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.