Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimler hakkında arşiv araştırması adı altında yapılan işlemlerin toplumun sağlık hakkı önünde engel oluşturduğu ve hekimlerin çalışma hakkını ihlal ettiğine ilişkin 3 Kasım 2021’de İçişleri Bakanlığına bir yazı yazdı.

“Devlet hizmeti yükümlülüğü kura dönemlerinde daha da yoğunlaşan biçimde meslektaşlarımız birliğimize yaptıkları başvurularda, iki ay ve daha uzun süredir tebligat beklediklerini belirtmektedir. Tabiplerin devlet hizmeti yükümlülüklerini fiilen görev katılma ile başladığından atama yapılmaması hem görev sürelerini ötelemekte hem mesleğe başlamalarını geciktirmekte hem de mali kayıplar yaşamalarına neden olmaktadır” denilen yazıda, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile bu konuda yapılan görüşmeler hatırlatıldı.

TTB’nin ilgili yazısında bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması ve hak ihlallerine yol açılmaması önerileri İçişleri Bakanlığına iletildi.