Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir genel yazıyla, milletvekili genel seçimlerinde aday olmak üzere kamu görevinden istifa eden ancak aday olamayan veya seçilemeyen hekimlerin kamu görevine geri dönüşlerinin ancak seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinden sonraki bir ay içinde olabileceğini; ilgililerin bu dönemde muayenehane açamayacakları veya özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarını belirtmiştir.

Üyelerimizden gelen şikâyetler üzerine yazıdan haberdar olunması üzerine, söz konusu yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır.

Davada, aday olamayan kişinin seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kamu görevine dönebileceği, ilgili kanunda seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinden sonraki bir ay içinde başvuru yapılmasına ilişkin şartın başvuru tarihine getirilen sınırı ifade ettiği ve daha önce başvuru yapılmasının önünde bir engel oluşturmadığı belirtildi. Diğer yandan, aday olmak amacıyla istifa ederek kamu görevinden ayrılan kişi yeniden göreve dönene kadar kamu görevlisi olmadığından, söz konusu kişinin şartları yerine getirdiğinde özel sağlık kuruluşunda çalışması veya muayenehane açmasını yasaklayan bir kuralın da olmadığı vurgulanarak ivedilikle yürütmenin durdurulmasına ve hukuka aykırı işlemin iptaline karar verilmesi talep edildi. Bakanlık işlemi sebebiyle göreve başlatılmayan, başladığı görevinden ilişiği kesilen veya özel çalışması engellenen meslektaşlarımız da ayrıca bireysel dava açabilirler.

Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan davadaki gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.

İdari işlem dilekçesi 

Dava dilekçesi