Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, darbelere ve her tür antidemokratik, hukuksuz rejime karşı olduklarını bir kez daha açıkladı.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması şöyle:

 

DARBELERE VE HER TÜRLÜ ANTİDEMOKRATİK, HUKUKSUZ REJİME KARŞIYIZ

ADİL VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA İSTİYORUZ

Bugün 12 Eylül; 1980 askeri darbesinin yıl dönümü. Anayasanın askıya alındığı ve her türlü hukuksuzluğun, idam, işkence ve kötü muamelenin yaşandığı bu dönemde içinde meslek örgütümüzün de olduğu tüm hak savunma, koruma örgütleri de kapatılmıştır. 12 Eylül askeri darbesi ruhuna uygun olarak hazırlanan ve şantajla Türkiye halkına kabul ettirilen darbe anayasasıyla hepimizin ve örgütlerimizin demokratik hakları kısıtlanmış ya da yok edilmiştir. Sağlık hakkı ve kamusal sağlık sistemi yaklaşımından ve sosyal devlet ilkelerinden bu anayasa ile uzaklaşılmıştır.

Dünden bugüne iktidara gelen tüm siyasal partiler bu kısıtlamaları ortadan kaldırmak ve demokratik hakları geliştirmek yerine 12 Eylül anayasasının baskıcı hukukuna dayanarak kendi varlıklarını sürdürmeye çalışmışlar, ihtiyaç duyduklarında daha da geri yasalar çıkartmışlardır.

Türk Tabipleri Birliği olarak, darbelerin olduğu gibi, haksız hukuksuz, antidemokratik tüm uygulamaların, şiddetin, baskının karşısındayız, şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği dün olduğu gibi bugün de, her koşul altında, iyi hekimlik değerlerinin dayandığı hakları, özgürlükleri, eşitliği, hukuku, barışı ve insanca yaşamı korumaya ve geliştirmeye, adil demokratik bir anayasa ve adil ve insana saygılı bir toplum için mücadele etmeye devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi