Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, COVID-19 pandemisi dolayısıyla iş yükü ve yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımının planlı, adaletli ve eşit şekilde yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.