Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı’nın il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurduğu komisyonlar aracılığıyla aile sağlığı merkezi çalışanlarının işlerine son vermeye başlaması üzerine 5 Ocak 2022 günü çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlık ortamının güvencesizleştirme temelinde yeniden inşa edildiğini, bunun da baskıyı ve şiddeti tırmandırdığını belirtti. Tüm emekçi kesimlerin infaz komisyonları uygulamalarıyla karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Korur Fincancı, güvenceli ve insanca yaşanabilecek çalışma ortamlarının yaratılması için mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten birinci basamak sağlık hizmetlerinin pandemiyle mücadeledeki önemine dikkat çekerek bakanlığın pandemiyle mücadeleyi halen anlayamadığını söyledi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ise aile hekimlerine “Hiçbiriniz yalnız değilsiniz. TTB tüm gücüyle arkanızda. Hiçbir arkadaşımızın iş güvencesinin elinden alınmasına da, faşizm heveslisi yönetmeliklere de izin vermeyeceğiz. Ceza ve infaz yönetmeliği durduğu sürece biz durmayacağız” diyerek seslendi.

Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç, ceza ve infaz yönetmeliğine karşı yürütülecek mücadelede aile hekimlerinin yanlarında olacaklarını ifade ederken; Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan pandemiyle birlikte artan yükün arasında bir de baskılarla boğuştuklarını fakat bu mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da pandemiyle mücadelelerinde destek beklerken cezalarla karşılaşmanın kendilerini tükettiğini kaydetti. Gereksiz ilaç kullanımı nedeniyle veya hamile bir aile hekiminin işyerine 10 dakika geç kalması nedeniyle ceza puanı verilmesini örnek gösteren Kırımlı, ceza ve infaz yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği İptal Edilsin!

İnfaz Komisyonları Dağıtılsın!

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 30 Haziran 2021’de yayımlandığında TTB olarak bu yönetmeliğin aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını, düşünce açıklama görüş bildirilmeyi yasakladığını, özlük haklarını hukuksuz ve haksız yere kısıtladığını birçok basın açıklamaları ve eylem etkinliklerimizle kamuoyuna açıklamış, yönetmeliğin iptali için yargıya başvurmuştuk.

“Ceza Yönetmeliği” olarak tanımladığımız haksız ve hukuksuz düzenlemenin iptal edilmesi için yaptığımız açıklamalara kayıtsız kalan Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri bünyesinde hukuksuz bir şekilde kurduğu beş kişilik komisyonlarla ASM sağlık çalışanlarının işlerine son vermeye başladı.

Şu ana dek öğrenebildiğimiz kadarıyla Hakkâri, Tekirdağ illerinde görevli iki aile hekimi arkadaşımız sözleşmeleri haksız ve hukuksuz bir şekilde yenilenmeyerek işlerinde atılmış oldu. Ceza yönetmeliğinin ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını görmüş olduk. Haksız ve hukuksuz bir şekilde kurulan komisyonlar üzerinden ASM sağlık çalışanlarının sözleşmelerinin yinelenmemesi iptal edilmesi talebimizde haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde yayımlanarak uygulanan ceza yönetmeliğinin sözleşme feshiyle ilgili maddesi adeta yargılama ve yürütme gücünü tek elde toplayan hüküm kesen infaz komisyonlarına yetki veriyor, ceza yönetmeliğinde ilgili maddede şöyle deniliyor:

5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları bakanlıkça belirlenir.

Ceza yönetmeliğinin bu maddesine dayanarak, komisyon üyeleri ve il sağlık müdürleri tarafından ASM sağlık çalışanları telefonla aranarak sözleşme feshi tehditleri yapılmıştır. Yine ASM sağlık çalışanlarına 30 Haziran 2021 öncesine ait verilen ve henüz yargı tarafından kesinleşmemiş ceza puanları yeni yönetmeliğin hukuksuz maddesine göre işletilerek sözleşmeler yenilenmemiştir.

Üstelik sözleşmesi yenilenmemiş bazı sağlık çalışanların aldığı cezaların bir kısmında; Sağlık Bakanlığı’nın, akılcı ilaç kullanımı ve gereksiz ilaç tüketimini önlemeye yönelik kampanyasıyla da çelişmektedir. Hastaların ilaç yazdırma dayatmalarına karşı “gereksiz ilaç yazmama” tavrını gösteren hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedeleyen cezalar mevcuttur bu dosyalarda. Bu ve bunun gibi sözleşme yenilememe örneklerinin oldukça rahatsız edici olduğunu bildirmek isteriz.

Hakkâri’de çalışan aile hekimi arkadaşımızın haksız ve hukuksuz sözleşme yenilenmesi yapılmamıştır. “Aile hekimliği yapamaz” anlamına gelen bu karara rağmen 2021 yılında aile hekimliği yaptığı birimde görevlendirilmiş olması, sağlık yönetiminin için düştüğü aczi göstermektedir.

Bu hukuksuz kararların sebebinin ceza yönetmeliği olduğu açıktır.

Hem ceza yönetmeliğinin hem de komisyonların haksız hukuksuz kararlarının yargı tarafından iptal edileceğine inanıyoruz.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Tabip Odası ve birinci basamak sağlık örgütlerinin uyarı ve mücadelesiyle 13 arkadaşımızın sözleşmesini dün itibariyle yinelemesi, haksız ve hukuksuz uygulamadan vazgeçmesi sevindirici olmuştur.

Tüm birinci basamak sağlık çalışanlarının güvencesiz çalışmayı dayatan, sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan, özlük haklarını gerileten yönetmeliğin iptali ve komisyon kararlarının geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, halkın hekimlerinden mahrum kalmasını önlemek, halkın sağlık haklarını savunmak için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın destek olacağını biliyor, tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu