Türk Tabipleri Birliği; sağlık örgütleri ve muhalefet partilerinin kararlı duruşuna rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM genel kurul gündemine getirilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde aile hekimliği ile ilgili 29 ve 30. maddelerde yer alan düzenlemelere ilişkin görüşlerini açıkladı.

TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan görüşte, aile hekimlerinin işveren yapılmasının birinci basamağın “özelleştirildiğinin” ilanı olduğunu vurgulanırken; söz konusu yasa teklifinde aile hekimlerini ilgilendiren daha birçok olumsuzluğun bulunduğu ve yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiği vurgulandı.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun görüşü için tıklayınız.