DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’de şimdiye kadar yaşananların, sürecin doğru yürütüldüğüne ve yeterli önlem alındığına yönelik kaygıları artırdığını bildirdi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak açıklamasında, bu salgın ile mücadelenin toplumsal bir mücadele olarak örgütlenmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Mesele siyasi ikbal ve ekonomik kar ekseninde ele alındığı ölçüde bütün bir ülkenin "bağışıklığı" zarar görmektedir” denildi.

Açıklamada, yaşananların, bu krizin aslında, sağlık alanının ticarileştirilerek halkın nitelikli, eşit, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti almasını engelleyen neoliberal anlayışın bir sonucu olduğunu açıkça gösterdiği vurgulanarak, şöyle denildi:

“Bu krizden ancak toplumsal dayanışmayı yükselterek en az hasarla çıkabiliriz. Biz emek ve meslek örgütleri  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, bir kez daha bu acil ve tarihi uyarımızı yapmayı bir sorumluluk olarak görüyor, duanın, kolonyanın yeterli olmayacağını, küresel krizin aşılması için bilimi esas alan toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ülkeyi yönetenleri yarın çok geç olmadan yukarıda sıraladığımız önlemleri hayata geçirmek için somut adımlar atmaya davet ediyoruz.”

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.