Değerli yeni mezun hekimler, tıp fakültesi öğrencileri, Bugünlerde Sağlık Bakanlığı yeni bir yasa hazırlığındadır. Hazırlanan tasarı taslağının bir maddesi “TUS kazanılsa dahi pratisyenlikteki zorunlu hizmet tamamlanmadan uzmanlık eğitimine başlanamayacağını” öngörmektedir.

 

Türk Tabipleri Birliği önerilen değişikliği değerlendirmek üzere bir dizi çalışma yürütmektedir. Yürütülen bütün çalışmalar, mevcut sorunlar karşısında meslektaşlarımız, yurttaşlarımız, ülkemiz için en uygun olan çözümleri bulmaya yöneliktir. Bunlardan birisi de aşağıdaki ankettir. Anket sonuçları 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı'nda tartışılacak, çalıştay sonuçları da yetkililerle paylaşılacaktır. 16 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat: 10:00’a kadar anketi doldurmanızı rica eder, katkınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Anket için tıklayınız...