TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri, sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve 161 gündür Flormar’ın Gebze’deki fabrikası önünde işleri ve sendikal hakları için direnen işçilere bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. 22 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen ziyarete TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz katıldılar. 

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada, demokrasilerin vazgeçilmezi olan örgütlenme hakkının işçilerin elinden alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “TTB olarak bu konuda her zaman diğer meslek örgütleri ve sendikalar ile yanınızda olacağız. Burada sizlere sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İşine ve emeğine sahip çıkmak, bunun için de yan yana gelip örgütlenmek sadece anayasal bir hak değil bu dünya yüzündeki en onurlu şeydir. Bugün 2018’in dünyasında ve Türkiye’sinde bu dünyayı ve ülkeyi yönetenlerin kadınlara, gençlere, işçilere vaat edecekleri hiçbir şey kalmadı. Bütün yaldızlar döküldü ve masallar bitti. Bize vaat edecekleri tek şey işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, savaşlar ve katliamlar. Burada Flormar direnişçisi arkadaşların onurlu direnişi, duruşu sadece Türkiye’nin değil dünya işçi sınıfının, emek hareketinin geleceğini temsil ediyor” diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ise “Sendikal faaliyet anayasal bir hak” olduğunu hatırlatarak “Ekonomik haklarımızı aramak, bağımsızlığımızı almak, kendi ayaklarımız üstünde durmak için kadınlar olarak ön saflardayız. Bu direnişe renginizi verdiniz, bu ülkeye de renginizi verin. Siz güzelleşeceksiniz direndikçe. Bu ülke de sizinle güzelleşecek” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Patronlar örgütlü işçi istemiyorlar. Türlü yalanlar ve baskılarla örgütlenmeleri dağıtmak istiyorlar. Bunu yaparken de hükümetleri de arkalarına alıyorlar” dedi ve OHAL koşullarında başlatılan Flormar direnişinin umut kaynağı olduğunun altını çizdi.