Ege Üniversitesi Hastanesi hekimleri ve sağlık çalışanları, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik son günlerde giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, can güvenliğine sahip çıkmak ve yetkilileri gerekli önlemleri almaları konusunda uyarmak amacıyla iki saat iş bıraktı.

İzmir Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi’nin ‘Görevdeyiz’ çağrısıyla 22 Haziran Cuma günü Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikler önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları, benzer şiddet olaylarının yaşanması durumunda tam gün iş bırakacakları uyarısında bulundu.

Eyleme, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan, İzmir Tabip Odası’nın tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SES İzmir Şubesi ve Türk Sağlık-Sen İzmir Şubesi yöneticileri, TMMOB ve DİSK temsilcileri, çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün yaptığı eylemde, basın metni İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz tarafından okundu.

Obuz, konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmaya başladığı son 15 yıldan bu yana artarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi: ”Bugün polikliniklerde yüzlerce hasta bakmak zorunda bırakılan, nöbet sonrası izin kullanmadan 36 saat aralıksız çalışan, acil servislerin artan hasta yüküyle baş etmeye çalışan hekimler tükenmişlik yaşıyor. Sistemden kaynaklanan sorunların tek sorumlusu olarak hekimler ve sağlık çalışanları görülüyor.” Şiddetin sadece sağlıkta yaşanmadığını dile getiren Obuz, “Kadına, çocuğa, LGBTİ bireylere, mültecilere yönelen şiddet, güçlünün zayıfa hükmetme aracı olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda şiddetin sokak hayvanlarına kadar uzandığını görüyoruz. Bu, sevgiden uzak nefret dolu bir topluma dönüşmekte olduğumuzun da bir göstergesidir” dedi.

Eylemde söz alan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Mübetcel İlhan ise sağlıkta şiddetin son bulması için, Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmesi, TTB’nin önerdiği Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın yasalaşması, sağlık kuruluşlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının bu konuda birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

'Sağlıkta Şiddet Yasası Çıksın' yazılı pankart ve 'Sağlıkta Şiddet Sona Ersin' sloganları ile taleplerin dile getirildiği basın açıklaması, oturma eyleminin ardından son buldu.

Basın metni için...