Sağlık Bakanlığı, Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı bir Genelge yayınlayarak hastaların 1.1.2015 tarihinden bu yana tutulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından Bakanlığa gönderilmesini istedi.

Hastaların kişisel verilerinin Sağlık Bakanlığı'nda merkezi olarak toplanmasına yönelik bütün düzenlemeler Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ile iptal edilmişti. Geçtiğimiz ay çıkartılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yapılan düzenlemeler de, hastaların geçmişteki verilerini de içerecek biçimde, sınırsız olarak ve hiçbir güvenlik önlemi henüz tanımlanmadan bütün hasta verilerinin Bakanlıkla paylaşılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle, hasta bilgilerinin paylaşılmasını talep eden genelge hukuka aykırıdır.

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı’na gönderdiği yazı ile söz konusu Genelge’nin derhal kaldırılmasını istemiştir.

Sağlık kuruluşları da, hukuka uygun olarak çerçevesi belirlenene kadar, hastaların onayı olmaksızın bilgilerini hukuka aykırı olarak paylaşmamalı, hasta sırrı kapsamında korumalıdır.

Genelge ile ilgili daha ayrıntılı hukuksal değerlendirmeye buradan erişebilirsiniz

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıya buradan erişebilirsiniz