Gaziantep Şehir Hastanesi’nde görev yapan hekimler/sağlık emekçileri, hastanenin açılmasının üzerinden aylar geçmesine karşın sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanamaması üzerine 23 Kasım 2023 günü başhekimlik önünde bir basın açıklaması düzenledi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da açıklamaya katılarak destek verdi.

Hekimler/sağlık emekçileri yaptıkları açıklamada, hastanede görev yapmaya başladıklarından bu yana ciddi bir çalışan eksiği olduğunu ve bunun yoğun bir iş yükü doğurduğunu söyledi. Çalışma koşullarındaki yetersizlikler sonucu hasta ve hasta yakınları ile karşı karşıya gelmek zorunda kaldıklarını, buna karşın can güvenliklerini sağlayacak hiçbir önlem olmadığını aktararak başhekimlik ile yaptıkları görüşmelerde verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi. Son olarak döner sermaye teşvik ücretlerinin olması gerekenin çok altında yatırıldığını kaydeden hekimler/sağlık emekçileri; çalışma koşullarının derhal düzenlenmesini, aksi halde daha önce görev yaptıkları hastanelere geri dönmek istediklerini dile getirdi.