Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayaktan Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na yazı göndererek,  Sağlık Bakanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi gerekçe göstererek, muayenehane, poliklinik ve merkezlerin, hastaların kişisel sağlık verilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesini istemesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

TTB tarafından gönderilen yazılar ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen yazı için tıklayınız.

İlgili haberin linki: Kişisel sağlık verileri keyfi olarak işlenemez