2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılandıkları davanın ikinci duruşması 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller, TTB’ye destek vermek ve duruşmayı izlemek amacıyla Türkiye’ye geliyorlar.

Dr. Otmar Kloiber ve Dr. Jacques de Haller’in konuşmacı olarak katılacağı “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” başlıklı panel, 19 Mart 2019 Salı akşamı saat 18.00’de TTB’de gerçekleştirilecek.  TTB eski Genel Sekreteri  Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği panele, TTB eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan da konuşmacı olarak katılacak.