Türk Tabipleri Birliği ve Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği (Médecins Sans Frontières - MSF) tarafından düzenlenen, “Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi” başlıklı panel ve sergi açılışı 11 Mayıs 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Âli Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, MSF’nin kısa süre önce Türkçeye çevrilen Because Tomorrow Needs Her (Yarınların Kadına İhtiyacı Var) kitabından yola çıkarak Türkiye’de kadın sağlığı konusunda toplumsal bilince katkıda bulunmak amacıyla, MSF’nin saha deneyimleri ve TTB’nin kadın sorunlarıyla ilgili mücadelesini bir araya getirmek amacıyla düzenlendi.

Etkinlik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve MSF Türkiye Eş Temsilcisi Serap Öztürk’ün açış konuşmaları ile başladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB’nin kadın sorunları konusundaki çalışmalarına değinirken, Serap Öztürk de kadın sağlığı mücadelesinin önemini anlattı.

Konuşmaların ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu’nun moderatörlüğünü yaptığı panele geçildi.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış “Savaş, Göç ve Kadın Sağlığı” başlıklı sunumunda, kadınların savaş ve göçlerde en savunmasız gruplardan biri olduğunu vurgulayarak, bu tür olağanüstü durumlarda kadınların katmerli yük taşıdıklarını anlattı.

Özvarış’ın sunumunun ardından, Sınır Tanımayan Doktorlar Suriye-Türkiye Gaziantep Programı Sağlık Eş Direktörü Daniela Abadi, MSF’nin saha deneyimlerinden örnekler aktardı ve Gaziantep Suriyeli Kadın Sağlığı Polikliniği’nin çalışmalarından söz etti.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Yasin de, MSF’nin “Yarınların Kadına İhtiyacı Var” kitabını tanıttı.

Panelin ardından, fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, İbni Sina Hastanesi Hasan Âli Yücel Konferans Salonu Fuayesi’nden bir hafta süreyle görülebilir.