Dünya Tabipleri Birliği (DTB) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (AHDK), 28 Aralık 2022 tarihinde bir açıklama yayımlayarak Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 29 Aralık 2022’de görülecek davada serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Açıklamada DTB ve AHDK’nin Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 23 Aralık 2022’de Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmasına gözlemci olarak katıldıkları ve Korur Fincancı’ya isnat edilen suçlamaların hukuki temelden yoksun olduğu belirtilirken, bu haliyle davanın kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kamu erkini, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya davet eden açıklamanın dünyanın her yerinden milyonlarca hekimin adına kaleme alındığının altı çizildi.

Açıklamanın Türkçe çevirisi için tıklayınız.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız.