TTB Aile Hekimliği Kolu, sürücü adayları ve sürücülerin sağlık muayene ve kontrolleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 29 Aralık 2015 tarihinde, sürücü adayları ve sürücülerde muayenelerine ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik sonrası uygulamada ciddi sorunlar yaşandığı belirtilerek, bu sorunların hızla giderilebilmesi için başta sağlık çalışanları, sağlık meslek örgütleri ve konuyla ilgili dernek ve sendikalarla birlikte bir çalışma yapılması yapılması önerildi. Açıklamada ayrıca, TTB'nin yakın bir tarihte bu konuda geniş çaplı bir çalıştay düzenlemeyi hedeflediği bildirildi. 

  

SÜRÜCÜLERİN SAĞLIK EHLİYETİ ALARM VERİYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 10 yıl içerisinde ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında 45 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde trafik kazaları ve bunların sonucunda ortaya çıkan ölüm ve yaralanma sayılarının her geçen gün arttığı hepimizin malumudur.

Otobüs şoförünüzün sağlığı yerinde mi?

Kazaların nedenleri arasında sürücü hataları, sürücülerin sağlık sorunları önemli nedenler arasında sayılmaktadır. Bu nedenle sürücü adaylarının ve sürücülerin periyodik sağlık muayenelerinin bilimsel kriterler ışığında özenle yapılması, belirli kural ve yaptırımların olması önemlidir.

İçişleri Bakanlığı, 29 Aralık 2015 tarihinde “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik Değişikliği” adıyla bir yönetmelik değişikliği yayımlayarak sürücü adaylarının sağlık muayene kriterlerini ve usullerini değiştirdi. Yönetmelik değişikliği sonrası uygulamada, sürücü adaylarına raporların hangi kriter ve usullere göre verileceği, paralı oluşu, Aile Hekimlerinin yönetmelikte adı geçen muayeneleri kendi koşullarında yapıp yapamayacağı, buna bağlı olarak sürücülerin tam anlamıyla sağlık kontrolünden geçip geçmediği gibi daha bir çok konuda yaşanan sorunlar içinden çıkılamaz bir hâl almıştır.

Kendim çalar kendim oynarım

Yaşanan sorunlar üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama üstüne açıklama yapmak zorunda kalmış, konu TBMM gündemine taşınmıştır. Bu yönetmelik değişikliği ve sonrasında yaşadıklarımız bizleri şaşırtmamıştır. Ülkemizde hükümetler ve bürokrasi, ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yasal değişiklikleri yapma konusundaki inadından vazgeçmemiştir.

Sürücü adayları ve sürücülerin sağlık muayenelerinin kimler tarafından, hangi usul ve esaslar çerçevesinde, hangi yaş aralığında, ne kadar süreyle, neye göre yapılacağına bakanlık bürokratları tek başlarına karar vermiştir.

Ne yapmalı?

Önerimiz, mevcut yönetmelik değişikliğinin, başta sağlık çalışanları, onların meslek örgütleri, konuyla ilgili dernek ve sendikalarla birlikte yeniden gözden geçirilmesi; uygulamada ve denetimler de kamu kurumları dışında sivil yapılara görev ve sorumluluk verilmesidir.

TTB yakın bir tarihte sürücü adayları ve sürücülerin sağlık muayene ve kontrollerinin her boyutuyla tartışılması amacıyla tüm taraflara çağrı yaparak bir çalıştay düzenlemeyi hedeflemiştir.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU