TBMM'de 10 Şubat 2016 günü tütün kontrolü politikalarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. CHP Milletvekilleri Dr. Çetin Arık, Dr. Nurettin Demir, Dr. Niyazi Nefi Kara, Dr. Ali Şeker ve Ecz. Erkan Aydın'ın katıldığı basın toplantısında Türk Tabipleri Birliği'ni Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal temsil etti. 

Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre, 2010’da yüzde 25.4 olan tütün kullanma sıklığının 2014’te yüzde 27.3’e yükseldiğine dikkat çekilen basın toplantısında, TAPDK verilerine göre 2013’te 91.66 milyar adet olan yıllık iç piyasa sigara satışının 2014’te 94.68 milyar adet çubuk sigaraya çıktığı kaydedildi. Bu verilerin, Türkiye’de tütün kullanımının düşmediğini, aksine arttığını gösterdiğine işaret edilen açıklamada, kapalı alan sigara yasaklarının da iyi uygulanmadığı, uyumun artırılması için gerekli çabanın gösterilmedi vurgusu yapıldı.