Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Araştırmaları:
Öğrenci Katılımı


TTB Merkez Konseyi Başkanlarımızdan
Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Araştırmaları:
Öğrenci Katılımı

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
Cem Müderrisoğlu

Tarih  : 16 Ekim 2017 Pazartesi
Saat    : 18:00
Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası
              Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat:4
              Maltepe-Ankara

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17—23, Maltepe—Ankara  
Tel: (0 312) 231 31 79   Faks: (0 312) 231 19 52