Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate Change) 22. Taraflar Konferansı (Conference of the Parties, COP22) bu yıl 7-18 Kasım 2016 tarihlerinde Marakeş’te gerçekleştiriliyor.

COP22’ye Sağlık ve Çevre Birliği’nin (Health and Environmental Alliance, HEAL) daveti üzerine, gözlemci olarak, 8-10 Kasım tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği adına Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Kayıhan Pala katıldı.
 

Prof. Dr. Kayıhan Pala tarafından hazırlanan toplantıyla ilgili bilgiler için tıklayınız.