Pnömoniye bağlı pulmoner yetmezlik gelişen genç hekim arkadaşımız sevenlerinin, ailesinin, sağlık çalışanlarının ve duyarlı yurttaşların çabalarıyla akciğer nakli olmuştu. Ancak bugün Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde gözetim altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde, 29 yaşındaki kardiyoloji uzmanı Dr. Muhittin Demirel’in hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Başta ailesi olmak üzere tüm tıp camiasına baş sağlığı diliyor, süreç boyunca desteğini esirgemeyen meslektaşlarımıza Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu olarak teşekkür ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarında yapılacak iyileştirmelerin başka arkadaşlarımızı kaybetmemek adına ne kadar önemli olduğunu tekrar vurguluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu