Türk Tabipleri Birliği’nin 72. Büyük Kongresi’nde yönetime seçilen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 02.10. 2020 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını belirledi.

Görev Dağılımı

Başkan
Rasime Şebnem Korur

2. Başkan
Ali İhsan Ökten

Genel Sekreter
Vedat Bulut

Muhasip Üye
İbrahim Akkurt

Veznedar Üye
Alican Bahadır

Üye
Çiğdem Aslan

Üye
Deniz Erdoğdu

Üye
Halis Yerlikaya.

Üye
Kazım Doğan Eroğulları

Üye
Meltem Günbeği

Üye
Onur Naci Karahancı