12 Kasım 2019 günü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 12.400 yatak kapasiteli 10 Şehir Hastanesinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli yerine “genel bütçe kaynaklarıyla” yapılacağını, bunlardan 3’ünün proje ihale ilânının yapıldığını, 7’sinin proje ihalesinin hazırlık aşamasında olduğunu açıklamıştır. Ancak Bakan aynı açıklamada 14.992 yatak kapasiteli 9 adet Şehir Hastanesi inşaatının da KÖİ modeliyle yapımının devam ettiğinden söz etmektedir.

Şehir Hastaneleri projeleri ilk gündeme geldiğinden bu yana Türk Tabipleri Birliği’nin önemli çalışma alanlarından biri olmuştur. Çeşitli defalar yapılan basın açıklamaları ve toplantılarda projenin hukuki ve finansal tarafları, halkın sağlık hakkı ve hekimlerin çalışma koşulları üzerine olası etkileri kamuoyu ile paylaşılmıştır. KÖİ modelinin halkın kaynaklarının kötüye kullanımı olduğu dile getirilmiştir. Bu süreçte Şehir Hastanelerinde incelemelerde bulunulmuş,  “Şehir Hastaneleri Kitabı” basılmış, bu hastanelerdeki aksaklıklar, önerilerimiz kamuoyu ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmıştır.

Gelinen aşamada, yapımı planlanan Şehir Hastanelerinin bir kısmında genel bütçenin kullanılacağının açıklanması bir gelişmedir; ancak yeterli değildir.

Bu düzenlemeyle birlikte;

  • Bugüne kadar açılan Şehir Hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredilmeli,
  • Yapım aşamasında olan KÖİ finansmanlı hastanelerin genel bütçeden finanse edilmesi sağlanmalı,
  • Şehir Hastanelerinin başlangıcından bu yana gerçekleştirilen tüm kamu zararları talep edilmeli, Şehir Hastaneleri ihale şartnameleri kamuoyuyla paylaşılmalı,
  • Dünyada reddedilen büyük ölçekli hastane yapımından vazgeçilmeli,
  • Kapatılan hastanelerin tekrar hizmete açılması için çalışmalar başlatılmalı,
  • Yeni açılacak hastaneler halkın kolayca sağlık hizmetine ulaşacağı yerlere yapılmalı,
  • Bu süreçte büyük zarar gören uzmanlık eğitimlerinin telafisi biran önce sağlanmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri ile ilişkili tüm yapılanları yakından takip etmeye ve görüşlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi