Dünya Tabipler Birliği (DTB), belirli bir nüfusun sağlığının hastalıkların geleneksel olarak bilinen nedenlerinin ötesinde çeşitli etmenler tarafından belirlendiğine dikkat çekerek, “sağlığın sosyal belirleyenleri”ne vurgu yaptı.

DTB, Hekimler ve Halk Sağlığı ile ilgili görüşünü Ekim ayında Tayvan’ın Taipei kentinde gerçekleştirilen 67. Genel Kurulu’nda gözden geçirdi.

DTB’den yapılan açıklamada, halk sağlığı alanının nüfusun belirlenmiş ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen çeşitli programların ve etkinliklerin izlenmesini, değerlendirilmesini ve planlanmasını öngördüğü belirtildi.   

Hekimlerin ve meslek örgütlerinin, her durumda hastalarının yüksek yararına hareket etme yönünde etik ve mesleki bir sorumlulukları olduğunu hatırlatan DTB, bunun da birey olarak hastalara verilen sağlık hizmetinin halk sağlığını geliştirici yaklaşımlarla bütünleştirilmesini gerektirdiğini vurguladı.

Halk sağlığı alanının iyileştirilip geliştirilmesinde hekimler ve meslek örgütlerine önemli roller düştüğüne yer verilen açıklamada, önerilenlerden bazıları şöyle:

-          Temel halk sağlığı hizmetlerinin yeterince sağlanamadığı bölgelerde hekim meslek örgütleri diğer sağlık kuruluşları ve gruplarıyla birlikte çalışmalıdır.

-          Ekonomik hassasiyetlerin halk sağlığı programlarının önüne geçmesi engellenmelidir.

-          Hekimler ve örgütleri “sağlık eğitimi” çerçevesinde medyayı özendirmede ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalar içinde yer almalıdır.

-          Meslek örgütleri, üyelerini halk sağlığı hizmetlerinin varlığı konusunda hastalarını bilgilendirmeye yönlendirmelidir.


DTB’nin açıklamasının tam metni için tıklayınız.