Türk Tabipleri Birliği tarafından COVID-19 salgını döneminde verilen hizmetler için özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden hekimler yönünden mesleki sorumluluk sigortası uygulamasının netleştirilmesi için 1 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne ve Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılmıştı.

Yine 11 Nisan 2020 günü yapılan ayrıntılı açıklama ile olası olumsuz sonuçlarda hukuki sorumluluğa dair görüş açıklanmıştı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" 23 Mayıs 2020 günlü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle teminat tutarlarını belirleyen Tarife’ye ek yapılarak “Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamında değerlendirilir” düzenlemesi yapıldı.

Yine Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Sigortanın Konusu başlıklı bölümüne “Buna ek olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir” düzenlemesi yapılarak belirsizlik giderilmiştir.

Yapılan değişikliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Tebliğ için tıklayınız.