TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın siyasi linç ve hukuksuz uygulamalar sonucu gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından 27 Ekim 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odalarının yöneticileri ve üyeleri ile emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri katılım sağladı.

Basın açıklamasında söz alan TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Hülya Yıldırım; Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın çağrıldığı takdirde ifade vermeye gelebileceği bildirilmesine karşın evi basılarak gözaltına alınması, herhangi bir kısıtlılık kararı olmamasına karşın savcının avukatlar ile hiçbir iletişim kurmaması, gözaltı kararının paylaşılmaması gibi hukuksuzlukları dile getirdi. Yıldırım, savcılığın işlettiği sürecin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu; Korur Fincancı’nın günlerdir süren saldırılara, kötü muameleye ve 11 saattir ayakta olmasına karşın bitmeyen direncini ve selamını aktararak söze başladı. Ev aramasının tutanakları henüz oluşturulmamış ve savcıya dahi teslim edilmemişken, görüntülerin ve belgelerin devletin resmi yayın organı ve iktidar kanalları eliyle yayımlanmasının suç niteliğine dikkat çeken Eyüboğlu, benzer bir biçimde tutuklamaya sevk kararının savcılık odasının önünde öğrenildiğini ifade etti. Eyüboğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hocamız, günlerdir sürdürülen, adeta üzerinde tepinilen manipülasyona hiç muhatap olmadı. Bu spekülasyonların ve manipülasyonların; Şebnem hocanın pırıl pırıl geçmişini, aydınlık tarihini ve yıllardır verdiği emeği gölgeleyemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Şebnem hocamız bugüne dek defalarca soruşturmaya uğradı, defalarca gözaltına alındı ama bir kere bile geri adım atmadı.”

Avukat aktarımlarının ardından basın emekçilerinden gelen sorular yanıtlandı.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan açıklama şöyle:

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Özgür Bırakılsın, Meslek Örgütümüze Yönelik Baskılara Son Verilsin!

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olara uzun yıllardır yaşam hakkı, sağlıkta şiddet, hekimlerin özlük hakları ve toplum sağlığı için büyük bir mücadele yürütüyoruz. Aynı zamanda sağlıklı bir toplum için vazgeçilmez olan yoksulluğa karşı mücadelede sendikalarla, meslek ve kitle örgütleriyle birlikte mücadele ediyoruz.

Çok doğal olarak biz hekimler baskılara, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasi, özgürlük ve barış için büyük bir çaba harcıyoruz. İktidar çevrelerinin tüm düşmanlaştırma çabalarına karşı emek bizim söz bizim diyerek inatla toplumun sağlık ve yaşam hakkına sahip çıkıyoruz.

İktidar çevrelerinin TTB’ye karşı yürüttüğü susturma, etkisizleştirme, kapatma girişimleri ve TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın tutuklanması tüm bu mücadele ve ısrarlarımızın sonucudur.

***

Bugün, 27 Ekim 2022.

Bugün, Türkiye demokrasi tarihi için kapkara bir gündür.

Bugün, yüz yıllardır bu topraklarda halkın sağlığı için canını dişine takan hekimlerin meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin başkanının tutuklandığı gündür.

Dr. Şebnem Korur Fincancı; hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin ardından hızla yurtdışından dönmesine, çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği avukatları aracılığıyla savcılığa iletilmesine, kaçma veya delil karartma şüphesi bulunmamasına karşın apaçık hukuksuz bir sürecin sonucunda tutuklanmıştır.

Dr. Şebnem Korur Fincancı; kamu güvenliğinden sorumlu Emniyet güçlerinin ve kamu yayıncılığından sorumlu TRT’nin suçlulaştırma çabalarının da katkısıyla, iktidarın son zamanlarda diline pelesenk ettiği “dezenformasyon” kavramına adeta suret kazandırılarak tutuklanmıştır.

Hukuksuz yargı süreçlerinin değiştiremeyeceği hakikati hatırlatıyoruz:

Dr. Şebnem Korur Fincancı; hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır.

Dr. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerin, tıp öğrencilerinin, adli tıp uzmanlarının, bilim insanlarının, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin “Şebnem Hoca”sıdır.

***

Bizler bu baskıların üstesinden geleceğiz ve geçmişte olduğu gibi bugün de kazanan, toplumun yaşam ve sağlık hakkı mücadelesini yılmadan veren örgütümüz olacaktır.

Şebnem Hocamıza da, tüm topluma da sözümüzdür:

Sağlık çalışanlarının hakları ve toplumun sağlık hakkı için; emek, demokrasi, özgürlük ve barış için; bilimin bağımsızlığı ve bilim insanlarının ifade özgürlüğü için Türk Tabipleri Birliği’ne ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyiİlgili İçerikler

Tabip Odalarından ”Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Etkinlikleri

Tabip Odalarından ”Şebnem Hocaya Özgürlük; TTB’ye Dokunma” Etkinlikleri

İzlanda Tabipleri Birliği’nden Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal, Koşulsuz Serbest Bırakılmalı

İzlanda Tabipleri Birliği’nden Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal, Koşulsuz Serbest Bırakılmalı

Amerikan Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve TTB’ye Baskıların Sonlandırılması İçin Harekete Geçme Çağrısı

Amerikan Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve TTB’ye Baskıların Sonlandırılması İçin Harekete Geçme Çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması Çağrısıyla İmza Kampanyası

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması Çağrısıyla İmza Kampanyası

Britanya Tabipleri Birliği’nden Dışişleri Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılmalı, TTB Üzerindeki Baskılara Son Verilmeli

Britanya Tabipleri Birliği’nden Dışişleri Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılmalı, TTB Üzerindeki Baskılara Son Verilmeli

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dava Süreci Hakkında Bilgi Notu

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Dava Süreci Hakkında Bilgi Notu

BM Raportörleri Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve Adli Baskılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

BM Raportörleri Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Serbest Bırakılması ve Adli Baskılara Son Verilmesi Çağrısında Bulundu

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi

TTB Merkez Konseyi’nden Hekimlere Mektup: Sel Gider, Kum Kalır!

TTB Merkez Konseyi’nden Hekimlere Mektup: Sel Gider, Kum Kalır!

Almanya Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Mektubu

Almanya Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Mektubu

İspanya Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Mektubu

İspanya Tabipleri Birliği’nden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Mektubu

TTB Tıp Öğrenci Kolu: Şebnem Hocamıza Özgürlük!

TTB Tıp Öğrenci Kolu: Şebnem Hocamıza Özgürlük!

TTB İnsan Hakları Kolu: Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük! TTB Susmadı, Susmayacak!

TTB İnsan Hakları Kolu: Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Özgürlük! TTB Susmadı, Susmayacak!

Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Toplantısı

Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Toplantısı

TTB’nin Çağrısıyla Bir Araya Gelen Meslek Örgütleri Ortak Mücadele Kararı Aldı

TTB’nin Çağrısıyla Bir Araya Gelen Meslek Örgütleri Ortak Mücadele Kararı Aldı

TTB’den İktidar Medyasının Kışkırtıcı Haberleri ile İlgili Basın Konseyi’ne Başvuru

TTB’den İktidar Medyasının Kışkırtıcı Haberleri ile İlgili Basın Konseyi’ne Başvuru

TTB’den Basın Bilgilendirme Notu: TTB Kanununda Kayyum ve Benzeri Bir Uygulama Bulunmamakta, Hazırlanan Davanamede de Bu Yönde Bir Talep Yer Almamaktadır

TTB’den Basın Bilgilendirme Notu: TTB Kanununda Kayyum ve Benzeri Bir Uygulama Bulunmamakta, Hazırlanan Davanamede de Bu Yönde Bir Talep Yer Almamaktadır

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanmasını ve Meslek Örgütlerine Yönelik Baskıları Değerlendirdi

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanmasını ve Meslek Örgütlerine Yönelik Baskıları Değerlendirdi

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları: Baskıları ve Hukuksuz Uygulamaları Kabul Etmiyor, Hekimlik Değerlerine ve Toplumun Sağlığına Sahip Çıkıyoruz!

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları: Baskıları ve Hukuksuz Uygulamaları Kabul Etmiyor, Hekimlik Değerlerine ve Toplumun Sağlığına Sahip Çıkıyoruz!

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odalarından Ortak Açıklama: “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılsın, Türk Tabipleri Birliği Üzerindeki Baskılara Son Verilsin”

TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odalarından Ortak Açıklama: “Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılsın, Türk Tabipleri Birliği Üzerindeki Baskılara Son Verilsin”

Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Dayanışma Eylemi: “Şebnem Hoca Yalnız Değildir!”

Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Dayanışma Eylemi: “Şebnem Hoca Yalnız Değildir!”

Emek ve Demokrasi Güçlerinden Değerlendirme Toplantısı

Emek ve Demokrasi Güçlerinden Değerlendirme Toplantısı

DTB’den Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gözaltına Alınmasına Kınama

DTB’den Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Gözaltına Alınmasına Kınama

“Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılsın”

“Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılsın”

TTB ve Emek-Demokrasi Güçleri’nden Ortak Açıklama: “Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyoruz”

TTB ve Emek-Demokrasi Güçleri’nden Ortak Açıklama: “Şebnem Hocamıza ve TTB’ye Sahip Çıkıyoruz”

Şebnem Hoca ile Gurur Duyuyoruz

Şebnem Hoca ile Gurur Duyuyoruz

Her Türlü Manipülasyon Koşullarında Hakikat Arayışı Değerlidir

Her Türlü Manipülasyon Koşullarında Hakikat Arayışı Değerlidir

Yaşamın ve Hakikatin Yanındayız

Yaşamın ve Hakikatin Yanındayız