Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, üyelerinden oluşan bir heyet 5 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Torba Yasası” ile ilgili olarak 12 Aralık 2018 Çarşamba günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 

TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör, Dr. Yaşar Ulutaş, Prof. Dr. Gülriz Erişgen ile Prof. Dr. Çetin Atasoy’un katıldığı görüşmede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Adana Milletvekili Burhanettin Bulut eşlik ettiler. 

TTB Merkez Konseyi hekimlerin eğitim, çalışma ve sosyal güvenlik haklarını sınırlayan ve pek çok tartışmalı maddeyi içeren Sağlık Torba Yasası’nın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi gerektiği ve sağlıkta şiddetin önlenmesi yasasının yeniden gündeme alınması yönündeki görüşlerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da benzer şekilde düşündükleri bilgisini verdi. Bunun için hukuki bir çalışma yürütüleceğini belirten Kılıçdaroğlu, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik olarak da daha önce CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker tarafından TBMM’ye sunulan önerinin yeniden gündeme getirileceğini kaydetti.