Türk Tabipler Birliği’nin Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen '7 Kent 7 Matine' isimli Edebiyat Matineleri etkinliğinin üçüncüsü geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşti. Edirne Tabip Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin konukları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Altay Öktem ile Deniz Durukan oldu. Söyleşi öncesi Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İstanbul Tabip Odası önceki Başkanı Dr. Taner Gören'in konuşmaları yer aldı. 

Giriş konuşmalarının ardından, konuşmacı olarak katılan Pulbiber dergisi yayın yönetmeni, şair Deniz Durukan ve hekim edebiyatçı, şair Altan Öktem ile Dr. Ayşegül Tözeren’in moderatörlüğünde panele geçildi. Dinleyicilerin yoğun ilgisiyle süren söyleşi planlanan süreyi aşarak gün boyu sürdü. Etkinliğin gecesinde de Dr. Ertuğrul Tanrıkulu'nun ev sahipliğinde verilen gala yemeğinde, Trakya'nın folklorik grupları da yer aldı. Pazar günü, Edirne kent gezintisinin ardından, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçilerek, etkinlik dizisi sonlandırıldı.