Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine yönelik gözaltılar, dünyanın saygın sağlık dergileri Lancet ve British Medical Journal’a (BMJ) da konu oldu. Lancet ve BMJ’de yer alan makalelerde, süreç hakkında bilgi verilerek, TTB’ye yönelik geniş desteğe vurgu yapıldı.

“Türkiye kendi hekimlerine saldırıyor”

BMJ’de 31 Ocak 2018 tarihinde Julian Sheather imzasıyla yer alan yazıda, hekim birliğinin silahlı çatışmanın halk sağlığı açısından doğuracağı sonuçlara dikkat çekmesinin hiçbir biçimde suç olarak görünmediği, buna karşın Türkiye’de durumun farklı olduğu belirtilerek, “Türkiye kendi hekimlerine saldırıyor” deniliyor. Yazıda, dünya hekimlerinin konuya tepkili olduğu, çeşit ülkelerin tabip birliklerinden ve önde gelen dünya sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderildiği, Dünya Tabipler Birliği’nin süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.

Yazının orijinal bağlantısı için…

“TTB’ye büyük destek”

BMJ’de 31 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Owen Dyer imzalı bir diğer yazıda, TTB Merkez Konseyi’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamasının ardından, hükümet destekçileri tarafından şikayet ve tehdit bombardımanına tutulduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimleri ihanetle suçladığı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da aralarında olduğu ve çeşitli yetkililerin de bu saldırıya katıldığı aktarılıyor. Yazıda, ayrıca Türkiye’den ve Türkiye dışından TTB’ye verilen desteğe ve Dünya Tabipler Birliği (WMA) Başkanı Yoshitake Yokokura’nın “WMA’nın savaş durumunun insani sonuçları konusunda hekimlerin ve ulusal hekim birliklerinin hükümetleri uyarması gerektiği yönünde açık bir politikası bulunmaktadır. Türk Tabipleri Birliği’nin insan haklarını ve barışı destekleme görevi vardır” ifadelerine yer veriliyor.

Yazının orijinal bağlantısı için…

“Türkiye’de hekimler güvenlik tehdidiyle karşı karşıya”

Lancet’te 1 Şubat 2018 günü Çağhan Kızıl imzasıyla yer alan yazıda da, aralarında İstanbul Üniversitesi’nde 2015 yılında yapılan rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan ancak seçim zaferi hükümet tarafından tanınmayarak yerine başka bir rektörün atandığı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de olduğu TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltı süreci aktarılyor. Türkiye’de insan hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırıların ilk kez yaşanmadığı, bununla birlikte TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltın alanmasının Türkiye’de hekimlerin güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunun açık göstergesi oluğu belirtiliyor.

Yazının orijinal bağlantısı için…