Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasını isteyen hekimler, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının çağrısıyla Türkiye çapında bir hafta sürdürülecek nöbet eylemlerine başladı.

Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın bir hastası tarafından öldürülmesinin ardından, sağlıkta artan şiddet olaylarına bir kez daha dikkat çekmek ve Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını talep etmek amacıyla TTB tarafından düzenlenen eylem ve etkinlikler kapsamında, 10-17 Ekim 2018 tarihleri arasında, kentlerin bilinen alanlarında, parklarında nöbet eylemleri gerçekleştiriliyor. Nöbet eylemleri 18.00-20.00 saatleri arasında yapılıyor.

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van-Hakkari Tabip Odaları’nca 10 Ekim günü düzenlenen nöbet etkinliklerine çok sayıda hekim ile sağlık örgütleri ile sendikaların temsilcileri katıldı. Ankara ve İstanbul’daki nöbet eylemlerine milletvekilleri de destek verdi.

Nöbet eylemlerinde, vatandaşlara "Artık yeter! Sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın" başlıklı broşürler dağıtıldı. Broşürde, "Sağlıkta şiddetin son bulması için TTB'nin önerdiği 'Sağlıkta şiddet yasasının' çıkarılması ve sağlık ortamında şiddeti körükleyen politikalara son verilmesi talebiyle TBMM'yi göreve çağırıyoruz" ifadesi yer aldı.