Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu’nca düzenlenen 30. Gezici Eğitim Semineri (GES), Trakya’da “Zoonozlar” ve “Çevre Sağlığı” temalarıyla gerçekleştirildi. 21-26 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 25 halk sağlığı asistanının katıldığı seminerin eğitim sorumluluğunu Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak ve Dr. İlker Kayı üstlendiler.

Seminerin ilk günü İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ve TTB Halk Sağlığı Kolu üyeleri tarafından karşılanan katılımcılar, ilk olarak İstanbul’da 3. Havalimanı inşaatından etkilenen Arnavutköy’e bağlı Yeniköy beldesinde, muhtar ve belde sakinleriyle görüşmeler yaptı, incelemelerde bulundu. Daha sonra, İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim değişikliği ve Mekânda Adalet Derneği’nde kentsel dönüşüm alanında çalışan uzmanlarla görüşmeler yapan GES ekibi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi konulu bilgilendirme toplantısından sonra İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul’dan Tekirdağ'a geçen GES ekibi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezbahada incelemelerde bulunduktan sonra Süleymanpaşa Belediyesi'nde belediyecilik hizmetleri konusunda görüşmeler yaptı. Tekirdağ Tabip Odası'nda Trakya’yı tehdit eden çevre sorunları ve Ergene Nehri'ndeki kirlenme üzerinde yapılan sunumlara katılan GES ekibi, ardından Uzunköprü'ye hareket ederek Ergene Nehri'ndeki kirlenmeyi yerinde gördü. Renk ve koku bakımından aşırı derecede olumsuz bir tablo ile karşılaşan GES ekibi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Yorulmaz tarafından yapılan sunumda ağır metal kirlenmesi bakımından Ergene'deki son durum konusunda bilgi edindi.

Uzunköprü Belediyesi ve Trakya Platformu üyelerinin sunumları ile Trakya'da yürütülen çevre mücadelesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Son olarak Kırklareli'de bir endüstriyel besicilik işletmesi ziyaretinin ardından İğneada beldesini ziyaret eden GES ekibi, Longoz Ormanları ve bölgeye yapılması planlanan nükleer enerji santralinin yaratacağı çevre yıkımı konusunda incelemelerde bulundu. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü'nde aynı zamanda halk sağlığı uzmanı olan İl Müdürü Dr. Çiğdem Cerit tarafından karşılanan GES ekibi, ilde yapılan zoonotik hastalık kontrolleri hakkındaki sunumları dinleyerek geziyi sonlandırdı.