14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla, sağlık çalışanlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla, sağlık meslek örgütlerince düzenlenen basın toplantısı, bugün Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) gerçekleştirildi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Tüm-Rad Der adına Ali İpekli katıldılar. Basın açıklamasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman okudu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Tüm Radyoloji Teknisyenler ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD DER), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ve Türkiye Psikologlar Derneği (TPD) tarafından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Haftası’nı giderek derinleşen sorunlarla karşıladığı belirtilerek,  katmerlenen sorunların sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, sağlıkta şiddetin önlenmesini sağlayacak gerçekçi düzenlemelerin bir an önce yapılması, sağlık çalışanları için emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmesi, emekli sağlık çalışanlarının maaşlarının şu anda aldıklarının iki katından az olmayacak şekilde düzenlenmesi, Fiili Hizmet Kanunu’ndaki eksiklikleri gideren yeni bir yasal düzenleme yapılması ve aynı işyerinde aynı mesleği farklı statülerde yapan sağlık çalışanları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi istendi.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.