Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation-WHO) COVID-19 salgınına karşı maske kullanımına ilişkin önerilerini içeren 6 Nisan 2020 tarihli rehberini güncelledi. Maske kullanımıyla ilgili güncellenmiş bilimsel kanıtları ve pratik önerileri içeren rehber, daha önceki versiyona göre başlıca şu farklılıkları içeriyor:

  • COVID-19 enfeksiyonu olan semptomatik, pre-semptomatik ve asemptomatik kişilerden kaynaklanan bulaşla ilgili güncellenmiş bilgiler, bunun yanı sıra bu belgenin tüm bölümleriyle ilgili kanıtlardaki güncellemeler,
  • Toplum içinde COVID-19 bulaşının görüldüğü coğrafi yörelerde görev yapan sağlık çalışanlarının sürekli tıbbi maske kullanmalarına yönelik öneriler,
  • Risk temelli yaklaşımdan hareketle, tıbbi ve tıbbi olmayan maskelerin genel olarak halk tarafından kullanımı konusunda karar vericilere yönelik güncellenmiş öneriler ve pratik tavsiyeler,
  • Kumaş seçimi, katman sayısı ve kombinasyonu, biçim, üst kaplama ve bakım dâhil olmak üzere tıbbi olmayan maskelerin özelliklerine ilişkin yeni öneriler.

Dünya Sağlık Örgütü’nün güncellenmiş maske kullanımı rehberi için tıklayınız.