Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hatay Defne Devlet Hastanesi’nde bir hekimin görevi başında saldırıya uğraması üzerine 15 Eylül 2023 tarihinde “Sağlıkta Şiddete Karşı Güvenli Çalışma Koşulları İçin Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, “Biz hekimler olarak teşhisi koyduk: Sağlıkta şiddet politik bir tercihtir ve bu tercih, meslektaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmektedir” diyerek söze başladı. Siyasi iktidar eliyle sağlık ortamının güvensiz ve hekimlik mesleğinin değersiz hale getirildiğini belirten Eroğulları, “Artık doktor dövebiliyoruz” sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini örnek olarak gösterdi. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sadece etkili bir yasa ve etkili bir uygulamanın yeterli olmadığını, hekimlik mesleğine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini de kaydeden Eroğulları, TTB’nin sağlıkta şiddet son bulana ve güvenli çalışma koşulları sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan basın açıklaması şöyle:

Sağlıkta Şiddete Karşı Güvenli Çalışma Koşulları İçin
Emek Bizim, Söz Bizim!

Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir.

Günde en az 100 sözel ve fiziksel şiddet vakasıyla karşılaştığımız, hekimlerin %84'ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız.

Sağlıkta şiddet artık sadece çalışma alanlarımızda değildir. Görsel/yazılı basın üzerinden, dizilerde, filmlerde, sosyal medya mecralarında da olabilmektedir.  Sözlü, yazılı, görsel, fiziksel hangi şekilde olursa olsun sağlıkta şiddete karşı tüm meslektaşlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Sağlıkta artan şiddet dilinin/şiddetin TTB ve tabip odaları olarak karşısındayız ve sağlıkta şiddetle etkin mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Hatay Defne Devlet Hastanesi’nde meslektaşımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle izledik. Adli ve idari mercilere yansımış olan bu olayda sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yaşanan olayla ilgili Hatay Tabip Odamız ve Türk Tabipleri Birliği, il sağlık müdürlüğü ve Hatay Valiliği ile görüşmektedir.

Sağlıkta şiddete karşı güvenli çalışma koşulları için Emek Bizim, Söz Bizim!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi