Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan hekimler, artan iş yüküne, maddi kayıplara, yatırılmayan nöbet ücretlerine karşı iş bıraktı.

1 Temmuz 2016 tarihinde basın açıklaması yapan asistan hekimler, taleplerinin takipçisi olacaklarını ve iki hafta sonra yapılacak değerlendirmenin ardından yeni kararlar alacaklarını kamuoyuna duyurdular.

TTB Merkez Konseyi, Harran Üniversitesi Asistan Hekimlerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olacağını bildirdi.